Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 20 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 10 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.

Show content of file '/home/log/apache2/aitcom.cz-access.log' (5000 first lines):
Filtr:       Max Number of Lines:      
 
Poslední aktualizace: 23 Kvě 2019 - 00:00       Zaktualizovat
English 
Zobrazený časový úsek:

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Kvě 2019
První návštěva 01 Kvě 2019 - 00:01
Poslední návštěvy 23 Kvě 2019 - 00:58
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *621
 
1,205
(1.94 návštěv/návštěvník)
3,504
(2.9 Stránky/Návštěva)
5,436
(4.51 Hity/Návštěva)
56.57 MB
(48.07 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
7,74410,69540.63 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 1241Návštěvy: 2036Stránky: 4199Hity: 5792Přenesená data: 52.18 MB Unikátní návštěvníci: 1047Návštěvy: 1765Stránky: 4071Hity: 5652Přenesená data: 48.35 MB Unikátní návštěvníci: 971Návštěvy: 1818Stránky: 3889Hity: 5432Přenesená data: 45.78 MB Unikátní návštěvníci: 838Návštěvy: 1629Stránky: 3628Hity: 5161Přenesená data: 43.98 MB Unikátní návštěvníci: 621Návštěvy: 1205Stránky: 3504Hity: 5436Přenesená data: 56.57 MB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2019
Úno
2019
Bře
2019
Dub
2019
Kvě
2019
Čvn
2019
Čvc
2019
Srp
2019
Zář
2019
Říj
2019
Lis
2019
Pro
2019
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20191,2412,0364,1995,79252.18 MB
Úno 20191,0471,7654,0715,65248.35 MB
Bře 20199711,8183,8895,43245.78 MB
Dub 20198381,6293,6285,16143.98 MB
Kvě 20196211,2053,5045,43656.57 MB
Čvn 201900000
Čvc 201900000
Srp 201900000
Zář 201900000
Říj 201900000
Lis 201900000
Pro 201900000
Celkem4,7188,45319,29127,473246.86 MB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 52Stránky: 142Hity: 198Přenesená data: 1.48 MB Návštěvy: 45Stránky: 231Hity: 290Přenesená data: 1.30 MB Návštěvy: 56Stránky: 87Hity: 134Přenesená data: 1.23 MB Návštěvy: 58Stránky: 72Hity: 92Přenesená data: 1.09 MB Návštěvy: 40Stránky: 104Hity: 154Přenesená data: 1.21 MB Návštěvy: 54Stránky: 156Hity: 247Přenesená data: 1.75 MB Návštěvy: 65Stránky: 185Hity: 268Přenesená data: 1.82 MB Návštěvy: 47Stránky: 94Hity: 135Přenesená data: 1.18 MB Návštěvy: 75Stránky: 357Hity: 730Přenesená data: 3.99 MB Návštěvy: 55Stránky: 144Hity: 200Přenesená data: 1.56 MB Návštěvy: 47Stránky: 155Hity: 267Přenesená data: 1.76 MB Návštěvy: 52Stránky: 121Hity: 154Přenesená data: 1.33 MB Návštěvy: 55Stránky: 215Hity: 358Přenesená data: 5.90 MB Návštěvy: 62Stránky: 222Hity: 373Přenesená data: 6.08 MB Návštěvy: 60Stránky: 176Hity: 250Přenesená data: 2.09 MB Návštěvy: 62Stránky: 157Hity: 215Přenesená data: 1.67 MB Návštěvy: 56Stránky: 172Hity: 266Přenesená data: 3.00 MB Návštěvy: 44Stránky: 115Hity: 199Přenesená data: 4.64 MB Návštěvy: 47Stránky: 213Hity: 372Přenesená data: 8.87 MB Návštěvy: 56Stránky: 144Hity: 189Přenesená data: 1.46 MB Návštěvy: 52Stránky: 135Hity: 199Přenesená data: 1.45 MB Návštěvy: 61Stránky: 103Hity: 141Přenesená data: 1.64 MB Návštěvy: 4Stránky: 4Hity: 5Přenesená data: 65.63 KB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 52.39Stránky: 152.35Hity: 236.35Přenesená data: 2578972.26
01
Kvě
02
Kvě
03
Kvě
04
Kvě
05
Kvě
06
Kvě
07
Kvě
08
Kvě
09
Kvě
10
Kvě
11
Kvě
12
Kvě
13
Kvě
14
Kvě
15
Kvě
16
Kvě
17
Kvě
18
Kvě
19
Kvě
20
Kvě
21
Kvě
22
Kvě
23
Kvě
24
Kvě
25
Kvě
26
Kvě
27
Kvě
28
Kvě
29
Kvě
30
Kvě
31
Kvě
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Kvě 2019521421981.48 MB
02 Kvě 2019452312901.30 MB
03 Kvě 201956871341.23 MB
04 Kvě 20195872921.09 MB
05 Kvě 2019401041541.21 MB
06 Kvě 2019541562471.75 MB
07 Kvě 2019651852681.82 MB
08 Kvě 201947941351.18 MB
09 Kvě 2019753577303.99 MB
10 Kvě 2019551442001.56 MB
11 Kvě 2019471552671.76 MB
12 Kvě 2019521211541.33 MB
13 Kvě 2019552153585.90 MB
14 Kvě 2019622223736.08 MB
15 Kvě 2019601762502.09 MB
16 Kvě 2019621572151.67 MB
17 Kvě 2019561722663.00 MB
18 Kvě 2019441151994.64 MB
19 Kvě 2019472133728.87 MB
20 Kvě 2019561441891.46 MB
21 Kvě 2019521351991.45 MB
22 Kvě 2019611031411.64 MB
23 Kvě 201944565.63 KB
24 Kvě 20190000
25 Kvě 20190000
26 Kvě 20190000
27 Kvě 20190000
28 Kvě 20190000
29 Kvě 20190000
30 Kvě 20190000
31 Kvě 20190000
Průměr521522362.46 MB
Celkem1,2053,5045,43656.57 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 171.67Hity: 264.67Přenesená data: 3.04 MB Stránky: 180.67Hity: 280Přenesená data: 3.12 MB Stránky: 128.75Hity: 181Přenesená data: 1.60 MB Stránky: 187.25Hity: 310Přenesená data: 1.76 MB Stránky: 134.33Hity: 200Přenesená data: 1.93 MB Stránky: 114Hity: 186Přenesená data: 2.50 MB Stránky: 146Hity: 226.67Přenesená data: 3.80 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po1712643.04 MB
Út1802803.12 MB
St1281811.60 MB
Čt1873101.76 MB
1342001.93 MB
So1141862.50 MB
Ne1462263.80 MB


 
Hodiny (GMT +1)  
Stránky: 105Hity: 148Přenesená data: 1.21 MB Stránky: 175Hity: 327Přenesená data: 4.76 MB Stránky: 135Hity: 247Přenesená data: 6.31 MB Stránky: 70Hity: 102Přenesená data: 1.77 MB Stránky: 107Hity: 154Přenesená data: 2.78 MB Stránky: 82Hity: 122Přenesená data: 2.34 MB Stránky: 51Hity: 86Přenesená data: 836.76 KB Stránky: 73Hity: 107Přenesená data: 1.17 MB Stránky: 105Hity: 142Přenesená data: 1.41 MB Stránky: 158Hity: 267Přenesená data: 3.96 MB Stránky: 222Hity: 332Přenesená data: 2.83 MB Stránky: 141Hity: 211Přenesená data: 1.61 MB Stránky: 132Hity: 213Přenesená data: 1.59 MB Stránky: 155Hity: 219Přenesená data: 1.83 MB Stránky: 500Hity: 894Přenesená data: 4.18 MB Stránky: 166Hity: 235Přenesená data: 1.86 MB Stránky: 166Hity: 226Přenesená data: 1.76 MB Stránky: 131Hity: 209Přenesená data: 2.98 MB Stránky: 172Hity: 227Přenesená data: 1.74 MB Stránky: 113Hity: 156Přenesená data: 1.35 MB Stránky: 104Hity: 153Přenesená data: 1.37 MB Stránky: 168Hity: 237Přenesená data: 1.80 MB Stránky: 129Hity: 196Přenesená data: 1.76 MB Stránky: 144Hity: 226Přenesená data: 3.37 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
001051481.21 MB
011753274.76 MB
021352476.31 MB
03701021.77 MB
041071542.78 MB
05821222.34 MB
065186836.76 KB
07731071.17 MB
081051421.41 MB
091582673.96 MB
102223322.83 MB
111412111.61 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
121322131.59 MB
131552191.83 MB
145008944.18 MB
151662351.86 MB
161662261.76 MB
171312092.98 MB
181722271.74 MB
191131561.35 MB
201041531.37 MB
211682371.80 MB
221291961.76 MB
231442263.37 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
czCzech Republiccz1,7952,84019.42 MB

usUnited Statesus9311,69627.84 MB

deGermanyde1101231.38 MB

frFrancefr7575676.62 KB

inIndiain5757857.61 KB

ruRussian Federationru5373772.36 KB

itItalyit4651360.01 KB

NeznáméNeznáméunknown3641298.71 KB

ngNigeriang2848214.06 KB

cnChinacn2639442.04 KB

 Ostatní3473934.39 MB 

 
Počítače (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy   -   Nepřeložené IP adresy  
Počítače : 376 známých, 249 neznámých (nepřeložené IP)
621 Unikátní návštěvníci
GeoIP
Country
GeoIP
City
GeoIP
ISP
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
69.164.111.198United StatesWest OrangeNeznámé?36572821.46 MB21 Kvě 2019 - 22:47
cms2.nux.czCzech RepublicPraguePragonet?34068010.35 MB23 Kvě 2019 - 00:41
ip-37-188-247-136.eurotel.czCzech RepublicNeznáméNeznámé?139153206.08 KB02 Kvě 2019 - 14:15
213.192.10.44Czech RepublicPardubiceSloane Park Property...?6176272.36 KB13 Kvě 2019 - 09:05
ip189.ip-66-70-157.netUnited StatesTrumbullOLM,LLC?57127610.49 KB11 Kvě 2019 - 01:46
host-77-236-200-38.edera.czNeznáméNeznáméNeznámé?5568266.67 KB16 Kvě 2019 - 21:32
proxye01.skoda-auto.czCzech RepublicMladá BoleslavSKODA AUTO a.s.?4471374.34 KB21 Kvě 2019 - 01:08
proxye02.skoda-auto.czCzech RepublicMladá BoleslavSKODA AUTO a.s.?4168363.85 KB16 Kvě 2019 - 12:20
62.209.192.58Czech RepublicPardubiceGTS NOVERA a.s.?3867223.37 KB14 Kvě 2019 - 17:43
google-proxy-64-233-172-15.google.comUnited StatesMountain ViewGoogle?3787514.09 KB09 Kvě 2019 - 14:19
Ostatní    2,3273,31122.00 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
49 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
robot472+103676.99 KB23 Kvě 2019 - 00:54
empty user agent string3995.50 MB23 Kvě 2019 - 00:41
Googlebot167+203937.53 KB23 Kvě 2019 - 00:46
bingbot244+821.53 MB22 Kvě 2019 - 21:18
SemrushBot159+132835.01 KB23 Kvě 2019 - 00:49
SeznamBot136+1321.18 MB23 Kvě 2019 - 00:12
Java ( catchall )2493.62 MB19 Kvě 2019 - 18:13
MJ12bot125+861.63 MB22 Kvě 2019 - 09:25
seokicks.de144+161.49 MB22 Kvě 2019 - 19:27
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+15525.54 KB22 Kvě 2019 - 19:24
Ostatní693+2524.71 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.

 
Červy (Top 5)  
0 různých červů*Zranitelné cíleHityPřenesená dataPoslední návštěvy
* Zde uvedené červy představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních grafech.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 1,205 - Průměr: 64 sNávštěvyPodíl
0s-30s1,11992.8 %
30s-2mn383.1 %
2mn-5mn120.9 %
5mn-15mn110.9 %
15mn-30mn80.6 %
30mn-1h100.8 %
1h+30.2 %
Neznámé40.3 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
phpDynamic PHP Script file3,50464.4 %44.73 MB79 %
cssCascading Style Sheet file1,47027 %10.89 MB19.2 %
gifImage2304.2 %898.80 KB1.5 %
jsJavaScript file2234.1 %52.76 KB0 %
pngImage90.1 %20.31 KB0 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 0Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
28 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/1,21712.15 KB1,040851


/modules/News/ajax.php1,109383 bajtů6178


/javascripts/0672e384598e1bef78f779bf83bce0ed-1487254925/31858.35 KB523


/kontakt/27512.35 KB7980


/rss/15722.36 KB2230


/javascripts/227b0bf5f0355a4fe2c1a9ccaeb03fbc-1487254925/10927.90 KB3 


/kariera/614.48 KB2222


/o-spolecnosti/606.05 KB83


/sluzby/5010.40 KB24


/reference/356.59 KB1 


Ostatní1136.28 KB1710 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows2,27764.9 %3,29960.6 %
Linux60617.2 %1,07419.7 %
Neznámé42212 %78514.4 %
Macintosh1614.5 %2113.8 %
iOS381 %671.2 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
Google ChromeNe1,45341.4 %2,14839.5 %
FirefoxNe69319.7 %88816.3 %
MS Internet ExplorerNe47713.6 %87416 %
Neznámé?38911.1 %74913.7 %
SafariNe1464.1 %2204 %
OperaNe1434 %1773.2 %
Android browser (PDA/Phone browser)Ne1022.9 %2514.6 %
EdgeNe681.9 %931.7 %
MozillaNe270.7 %270.4 %
Unknown WAP browser (PDA/Phone browser)Ne40.1 %70.1 %
 Ostatní 20 %20 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...1,10731.5 %1,47227 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google .com81 / 81
- Google Czech Republic23 / 23
- Seznam6 / 6
- Google Translate ( catchall )6 / 6
- Yandex .ru3 / 3
- Google Canada1 / 1
1203.4 %1202.2 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://burger-imperia.com55
- http://pizza-imperia.com55
- http://hundejo.com44
- http://aitcom.eu33
- https://www.firmy.cz33
- http://aitcom.info33
- http://lpu.cz33
- http://www.sluzbyhpe.com/kontakty/servisni-partneri22
- https://miniature.io22
- http://lpu.cz/src_new/program.php22
- https://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/ortsteil-check-selm-o...11
- https://partner.aitcom.cz11
- https://www.profesia.cz/company_details.php11
- http://mail1.aitcom.cz11
- http://m.facebook.com11
- http://albuteroli.com11
- http://www.sluzbyhpe.sk/kontakty/servisni-partneri11
391.1 %390.7 %
Odkazy z interních stránek (jiných stránek na témže serveru)2,23263.6 %3,79969.8 %
Neznámý původ60.1 %60.1 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
3 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
aitcom s.r.o.350 %
aitcom233.3 %
knihovna msl 3040116.6 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
5 různých výrazůVyhledáváníPodíl
aitcom545.4 %
s.r.o.327.2 %
knihovna19 %
msl19 %
304019 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico13 / 621 Návštěvníci2 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
301Moved permanently (redirect)2,13036.7 %629.08 KB
302Moved temporarily (redirect)2,12336.6 %1.65 MB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)1,53826.5 %16.82 MB
421Unknown error60.1 %2.26 KB
206Partial Content30 %13.13 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: timezone, geoip, geoip_city_maxmind, hostinfo, decodeutfkeys, rawlog, geoip_isp_maxmind, tooltips, userinfo, hashfiles)

© 2007-2017 Nux s.r.o.Helpdesk