Show content of file '/home/log/apache2/mirro.cz-access.log' (5000 first lines):
Filtr:       Max Number of Lines:      
Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 20 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 10 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Poslední aktualizace: 21 Bře 2019 - 12:02       Zaktualizovat
English 
Zobrazený časový úsek:

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Bře 2019
První návštěva 01 Bře 2019 - 00:09
Poslední návštěvy 21 Bře 2019 - 12:45
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *303
 
1,444
(4.76 návštěv/návštěvník)
2,411
(1.66 Stránky/Návštěva)
2,963
(2.05 Hity/Návštěva)
56.55 MB
(40.1 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
9,23811,80728.60 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 406Návštěvy: 1819Stránky: 4437Hity: 5896Přenesená data: 81.04 MB Unikátní návštěvníci: 462Návštěvy: 1776Stránky: 4158Hity: 5327Přenesená data: 75.75 MB Unikátní návštěvníci: 303Návštěvy: 1444Stránky: 2411Hity: 2963Přenesená data: 56.55 MB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2019
Úno
2019
Bře
2019
Dub
2019
Kvě
2019
Čvn
2019
Čvc
2019
Srp
2019
Zář
2019
Říj
2019
Lis
2019
Pro
2019
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20194061,8194,4375,89681.04 MB
Úno 20194621,7764,1585,32775.75 MB
Bře 20193031,4442,4112,96356.55 MB
Dub 201900000
Kvě 201900000
Čvn 201900000
Čvc 201900000
Srp 201900000
Zář 201900000
Říj 201900000
Lis 201900000
Pro 201900000
Celkem1,1715,03911,00614,186213.34 MB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 80Stránky: 167Hity: 190Přenesená data: 3.23 MB Návštěvy: 73Stránky: 93Hity: 116Přenesená data: 2.49 MB Návštěvy: 74Stránky: 112Hity: 134Přenesená data: 2.84 MB Návštěvy: 86Stránky: 132Hity: 181Přenesená data: 3.18 MB Návštěvy: 84Stránky: 141Hity: 167Přenesená data: 3.51 MB Návštěvy: 91Stránky: 150Hity: 176Přenesená data: 3.45 MB Návštěvy: 98Stránky: 176Hity: 209Přenesená data: 4.24 MB Návštěvy: 71Stránky: 102Hity: 119Přenesená data: 2.74 MB Návštěvy: 73Stránky: 127Hity: 147Přenesená data: 3.37 MB Návštěvy: 80Stránky: 134Hity: 153Přenesená data: 3.27 MB Návštěvy: 90Stránky: 153Hity: 185Přenesená data: 3.56 MB Návštěvy: 110Stránky: 149Hity: 178Přenesená data: 3.63 MB Návštěvy: 85Stránky: 110Hity: 134Přenesená data: 3.00 MB Návštěvy: 81Stránky: 128Hity: 157Přenesená data: 3.23 MB Návštěvy: 62Stránky: 117Hity: 144Přenesená data: 2.74 MB Návštěvy: 31Stránky: 50Hity: 71Přenesená data: 1.05 MB Návštěvy: 46Stránky: 73Hity: 95Přenesená data: 1.45 MB Návštěvy: 44Stránky: 102Hity: 137Přenesená data: 1.87 MB Návštěvy: 33Stránky: 72Hity: 106Přenesená data: 1.33 MB Návštěvy: 36Stránky: 78Hity: 112Přenesená data: 1.61 MB Návštěvy: 16Stránky: 45Hity: 52Přenesená data: 787.84 KB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 68.76Stránky: 114.81Hity: 141.10Přenesená data: 2823682.62
01
Bře
02
Bře
03
Bře
04
Bře
05
Bře
06
Bře
07
Bře
08
Bře
09
Bře
10
Bře
11
Bře
12
Bře
13
Bře
14
Bře
15
Bře
16
Bře
17
Bře
18
Bře
19
Bře
20
Bře
21
Bře
22
Bře
23
Bře
24
Bře
25
Bře
26
Bře
27
Bře
28
Bře
29
Bře
30
Bře
31
Bře
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Bře 2019801671903.23 MB
02 Bře 201973931162.49 MB
03 Bře 2019741121342.84 MB
04 Bře 2019861321813.18 MB
05 Bře 2019841411673.51 MB
06 Bře 2019911501763.45 MB
07 Bře 2019981762094.24 MB
08 Bře 2019711021192.74 MB
09 Bře 2019731271473.37 MB
10 Bře 2019801341533.27 MB
11 Bře 2019901531853.56 MB
12 Bře 20191101491783.63 MB
13 Bře 2019851101343.00 MB
14 Bře 2019811281573.23 MB
15 Bře 2019621171442.74 MB
16 Bře 20193150711.05 MB
17 Bře 20194673951.45 MB
18 Bře 2019441021371.87 MB
19 Bře 201933721061.33 MB
20 Bře 201936781121.61 MB
21 Bře 2019164552787.84 KB
22 Bře 20190000
23 Bře 20190000
24 Bře 20190000
25 Bře 20190000
26 Bře 20190000
27 Bře 20190000
28 Bře 20190000
29 Bře 20190000
30 Bře 20190000
31 Bře 20190000
Průměr681141412.69 MB
Celkem1,4442,4112,96356.55 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 129Hity: 167.67Přenesená data: 2.87 MB Stránky: 120.67Hity: 150.33Přenesená data: 2.82 MB Stránky: 112.67Hity: 140.67Přenesená data: 2.69 MB Stránky: 116.33Hity: 139.33Přenesená data: 2.74 MB Stránky: 128.67Hity: 151Přenesená data: 2.90 MB Stránky: 90Hity: 111.33Přenesená data: 2.30 MB Stránky: 106.33Hity: 127.33Přenesená data: 2.52 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po1291672.87 MB
Út1201502.82 MB
St1121402.69 MB
Čt1161392.74 MB
1281512.90 MB
So901112.30 MB
Ne1061272.52 MB


 
Hodiny (GMT +1)  
Stránky: 96Hity: 123Přenesená data: 2.11 MB Stránky: 36Hity: 53Přenesená data: 1.03 MB Stránky: 89Hity: 89Přenesená data: 923.20 KB Stránky: 72Hity: 74Přenesená data: 1.44 MB Stránky: 40Hity: 44Přenesená data: 598.99 KB Stránky: 46Hity: 46Přenesená data: 1002.04 KB Stránky: 100Hity: 118Přenesená data: 2.35 MB Stránky: 105Hity: 123Přenesená data: 2.92 MB Stránky: 132Hity: 157Přenesená data: 3.32 MB Stránky: 122Hity: 155Přenesená data: 2.98 MB Stránky: 97Hity: 124Přenesená data: 1.96 MB Stránky: 141Hity: 187Přenesená data: 3.40 MB Stránky: 153Hity: 183Přenesená data: 3.50 MB Stránky: 132Hity: 166Přenesená data: 3.18 MB Stránky: 102Hity: 123Přenesená data: 2.66 MB Stránky: 114Hity: 141Přenesená data: 2.42 MB Stránky: 138Hity: 199Přenesená data: 3.13 MB Stránky: 139Hity: 167Přenesená data: 3.31 MB Stránky: 95Hity: 117Přenesená data: 2.57 MB Stránky: 90Hity: 113Přenesená data: 2.30 MB Stránky: 131Hity: 162Přenesená data: 2.99 MB Stránky: 86Hity: 109Přenesená data: 2.19 MB Stránky: 65Hity: 81Přenesená data: 1.92 MB Stránky: 90Hity: 109Přenesená data: 2.39 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
00961232.11 MB
0136531.03 MB
028989923.20 KB
0372741.44 MB
044044598.99 KB
0546461002.04 KB
061001182.35 MB
071051232.92 MB
081321573.32 MB
091221552.98 MB
10971241.96 MB
111411873.40 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
121531833.50 MB
131321663.18 MB
141021232.66 MB
151141412.42 MB
161381993.13 MB
171391673.31 MB
18951172.57 MB
19901132.30 MB
201311622.99 MB
21861092.19 MB
2265811.92 MB
23901092.39 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
ruRussian Federationru91391727.01 MB

czCzech Republiccz6071,10714.84 MB

usUnited Statesus3083223.35 MB

deGermanyde1181232.34 MB

frFrancefr1071071.95 MB

gbGreat Britaingb82881.69 MB

NeznáméNeznáméunknown3434712.41 KB

chSwitzerlandch3232675.89 KB

luLuxembourglu3030664.20 KB

uaUkraineua2929770.70 KB

 Ostatní1511742.63 MB 

 
Počítače (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy   -   Nepřeložené IP adresy  
Počítače : 180 známých, 138 neznámých (nepřeložené IP)
303 Unikátní návštěvníci
GeoIP
Country
GeoIP
City
GeoIP
ISP
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
cms2.nux.czCzech RepublicPraguePragonet?31763411.64 MB21 Bře 2019 - 12:45
31.184.238.234Russian FederationSaint PetersburgNeznámé?1091093.27 MB15 Bře 2019 - 14:48
31.184.238.78Russian FederationSaint PetersburgNeznámé?1091093.27 MB15 Bře 2019 - 11:42
31.184.238.90Russian FederationSaint PetersburgNeznámé?1081083.24 MB15 Bře 2019 - 14:53
31.184.238.198Russian FederationSaint PetersburgNeznámé?1081083.24 MB15 Bře 2019 - 12:15
31.184.238.236Russian FederationSaint PetersburgNeznámé?1081083.24 MB15 Bře 2019 - 11:42
31.184.238.53Russian FederationSaint PetersburgNeznámé?1071073.21 MB15 Bře 2019 - 15:43
31.184.238.169Russian FederationSaint PetersburgNeznámé?1071073.21 MB15 Bře 2019 - 15:04
31.184.238.185Russian FederationSaint PetersburgNeznámé?1061063.18 MB15 Bře 2019 - 13:23
84.39.112.90SwitzerlandIgrejinhaRadiomovel Telecomun...?2525553.51 KB12 Bře 2019 - 11:52
Ostatní    1,2071,44218.55 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
41 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
Googlebot338+2941.50 MB21 Bře 2019 - 12:33
SeznamBot87+325277.31 KB21 Bře 2019 - 11:52
empty user agent string377+111.17 MB21 Bře 2019 - 12:45
bingbot221+821.16 MB21 Bře 2019 - 02:24
SemrushBot39+173175.08 KB21 Bře 2019 - 07:56
AhrefsBot149+461.20 MB21 Bře 2019 - 12:57
YandexBot49+110223.19 KB21 Bře 2019 - 11:03
magpie119674.16 KB21 Bře 2019 - 06:22
MJ12bot44+551.01 MB21 Bře 2019 - 05:04
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+7813.01 KB21 Bře 2019 - 09:02
Ostatní329+2152.56 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.

 
Červy (Top 5)  
0 různých červů*Zranitelné cíleHityPřenesená dataPoslední návštěvy
* Zde uvedené červy představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních grafech.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 1,444 - Průměr: 238 sNávštěvyPodíl
0s-30s1,22885 %
30s-2mn251.7 %
2mn-5mn161.1 %
5mn-15mn412.8 %
15mn-30mn453.1 %
30mn-1h835.7 %
1h+30.2 %
Neznámé30.2 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
phpDynamic PHP Script file2,40981.3 %53.87 MB95.2 %
cssCascading Style Sheet file55218.6 %2.68 MB4.7 %
Neznámé20 %874 bajtů0 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 0Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
30 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/1,67626.37 KB1,4241,232


/kontakt/42417.64 KB5110


/javascripts/4eb7367a6e0e990185832ba6f8070999-1545136633/9129.12 KB547


/javascripts/065890b63d6e014507e205a813cc5a85-1540374843/36264 bajtů325


/sluzby/315.27 KB22


/sluzby/expertni-posudky-staveb/193.64 KB35


/reference/4/zastreseni-atria-d-fakulta-stavebni-cvut-praha-koor...194.01 KB  


/javascripts/7501e34652170d97e7764730484ecfac-1543314150/17437 bajtů 5


/reference/1/zahradni-ctvrt-zbraslav-technicky-dozor-investora/164.16 KB  


/reference/2/polyfunkcni-dum-dukelskych-hrdinu-technicky-dozor-i...154.11 KB  


Ostatní675.77 KB215 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows1,75872.9 %1,92965.1 %
Neznámé32113.3 %64021.5 %
Linux1857.6 %2227.4 %
Macintosh1335.5 %1525.1 %
iOS140.5 %200.6 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
Google ChromeNe1,33655.4 %1,48850.2 %
OperaNe46419.2 %47015.8 %
Neznámé?32113.3 %64021.5 %
FirefoxNe1154.7 %1384.6 %
EdgeNe672.7 %722.4 %
MS Internet ExplorerNe572.3 %872.9 %
SafariNe431.7 %602 %
MozillaNe80.3 %80.2 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...60525 %92531.2 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google .com27 / 27
- Seznam4 / 4
- Google Hong Kong2 / 2
- Google Czech Republic1 / 1
- Bing1 / 1
- Google Poland1 / 1
- AOL .com1 / 1
371.5 %371.2 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://pizza-tycoon.com1313
- http://www.mirro.eu1010
- http://pizza-imperia.com99
- http://burger-imperia.com88
- http://hundejo.com88
- http://technologie.fsv.cvut.cz/clenove-katedry/pavel-svoboda33
- https://www.idatabaze.cz/firma/109102-mirro-sro/33
- https://www.facebook.com33
- http://technologie.fsv.cvut.cz/clenove-katedry/pavel-svoboda/22
- http://mirro.eu22
- https://aaadodavatel.cz/m11
- http://technologie.fsv.cvut.cz11
- https://www.firmy.cz11
642.6 %642.1 %
Odkazy z interních stránek (jiných stránek na témže serveru)1,69870.4 %1,93065.1 %
Neznámý původ70.2 %70.2 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
2 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
mirro150 %
www.mirro.cz150 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
2 různých výrazůVyhledáváníPodíl
mirro150 %
www.mirro.cz150 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico16 / 303 Návštěvníci5.2 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
302Moved temporarily (redirect)3,12536 %126.76 KB
301Moved permanently (redirect)2,77932 %840.75 KB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)2,75431.8 %7.70 MB
421Unknown error10 %385 bajtů
206Partial Content10 %5.84 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: tooltips, geoip, rawlog, timezone, hashfiles, geoip_isp_maxmind, userinfo, decodeutfkeys, geoip_city_maxmind, hostinfo)

© 2007-2017 Nux s.r.o.Helpdesk